ของขวัญที่เหมาะสำหรับทุกวาระโอกาส ทั้งการแสดงความยินดี เยี่ยมไข้ แสดงความเคารพ เช่นโอกาสวันขึ้นปีใหม่ วันเกิดผู้ใหญ่ แสดงความยินดีในโอกาสครบวาระต่าง ๆ เป็นต้น กระเช้าดอกไม้มีรูปทรงหลากหลาย ทั้งทรงกลม ทรงแนวนอน และทรงสามเหลี่ยม ปัจจุบันกระเช้าได้มีการเปลี่ยนแปลงตกแต่งเพิ่มเติมเพื่อให้เหมาะกับโอกาสและผู้รับที่แตกต่างกัน เช่น การตกแต่งโบว์ และอุปกรณ์ติดประดับต่าง ๆ เช่นตุ๊กตา เพื่อให้เหมาะกับผู้รับที่หลากหลายตามวัย อายุ ตามวาระโอกาส และตามความชอบของผู้ให้และผู้รับเพื่อให้เกิดความประทับใจมากยิ่งขึ้น