งานจัดดอกไม้ ถือเป็นศิลปะของการนำดอกไม้มาประยุกต์จัดให้เข้ากับยุคสมัย นำเทคนิคเก่ามาผสมผสานกับเทคนิคใหม่ ถือเป็นการใช้ทักษะของนักจัดดอกไม้มืออาชีพ ด้วยการนำเอาความคิดสร้างสรรค์มาผนวกกับความสวยงามหลากหลายของดอกไม้นานาชนิด ตอบโจทย์การใช้ดอกไม้ในทุกเทศกาล ทุกโอกาส โดยเฉพาะการจัดงานอีเว้นท์ซึ่งเป็นที่นิยมมมากในปัจจุบัน อีกทั้งยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานอื่น ๆ ได้อีก เช่น งานประดิษฐ์ ตัดเย็บเสื้อผ้า เย็บปักถักร้อย และงานแกะสลัก เป็นต้น