ดอกไม้ประดิษฐ์ของไทยแต่โบราณ เป็นการนำดอกไม้ กลีบดอกไม้ และใบไม้ มาร้อยรวมกันด้วยเข็มใส่ด้ายผูกเป็นพวงสวยงาม ใช้เป็นเครื่องสักการบูชาได้ในทุกโอกาส ปรากฏเรื่องราวของมาลัยตั้งแต่สมัยสุโขทัย มีจารึกกล่าวถึงการร้อยดอกไม้เพื่อประดับตกแต่งพานในพระราชพิธี โดยท้าวศรีจุฬาลักษณ์หรือนางนพมาศ และเหล่านางกำนัลในราชสำนักพระร่วง ในสมัยรัตนโกสินทร์ สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระนามเลื่องลือในการร้อยพวงมาลัย มีการประดิษฐ์มาลัยที่วิจิตรงดงามแปลกตามากมาย การร้อยมาลัยจึงมีการวิวัฒนาการก้าวหน้าจากแบบดั้งเดิมมาก ทำให้เราเห็นมาลัยมีรูปแบบแตกต่างหลากหลายในปัจจุบัน