งานประดิษฐ์โบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย เมื่อครั้งพระร่วงเจ้าโปรดให้ร้อยกรองดอกไม้เป็นรูปพานขันหมากเพื่อใช้ในงานพิธีการต่าง ๆ ปัจจุบัน ขันหมากนิยมใช้เป็นเครื่องประกอบที่ขาดไม่ได้ในพิธีแต่งงาน ในพานขันหมากนิยมใส่หมากพลู เนื่องจากในสมัยก่อนผู้คนนิยมกินหมาก เมื่อแขกมาเยือน หมากพลูจึงเป็นเครื่องหมายของการต้อนรับอย่างเป็นกันเองด้วยไมตรีจิต หมากพลูจะมาพร้อมกับมงคลอื่น ๆ ได้แก่ ใบเงิน ใบทอง ใบนาก ข้าวเปลือก งา ถั่วเขียว ถั่งทอง ถุงเงิน ถุงทอง ส่วนดอกไม้ที่ขาดไม่ได้ คือ ดอกรัก ดอกบานไม่รู้โรย และดอกดาวเรือง