พวงหรีดมีต้นกำเนิดจากประเพณีของชาวตะวันตก ตามธรรมเนียมถือว่าจะมีการใช้พวงหรีดประดับในพิธีศพ เพื่อแสดงการไว้อาลัยและความระลึกถึงคนเสียชีวิต จนภายหลังพวงหรีดได้กลายเป็นเหมือนเครื่องหมายของการแสดงความเศร้าโศก เนื่องมาจากความเชื่อดั้งเดิมที่ว่า เมื่อทูตสวรรค์ลงมารับดวงวิญญาณของผู้ตาย จะต้องวางพวงหรีดเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อภูตสวรรค์เหล่านั้น แต่เดิมชาวตะวันตกนิยมใช้พวงมาลาแทนพวงหรีด เนื่องพวงมาลาเป็นของสูงและสำหรับรัดศีรษะ แต่ภายหลังได้เปลี่ยนจากพวงมาลามาใช้พวงหรีดแทนเพราะพวงหรีดมีโครงสร้างที่สามารถคงตัวได้ดีกว่าพวงมาลานั่นเอง