ดอกไม้ในธรรมชาติมักมีอายุขับอันสั้น มีช่วงที่สวยงาม ร่วงรวย และ ช่วงที่เหี่ยวเฉาหากไม่ได้รับการดูแล ปากคลองตลาดเป็นพื้นที่ที่หยิบดอกไม้ในช่วงที่สวยงามที่สุดสู่มือคนไทย โดย ดอกไม้มีหน้าที่เชื่อมโยงกับรากเหง้าความเชื่อของคนไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นทั้งสัญลักษน์ ของความเคารพ รัก และ จากลา ผลงานชิ้นนี้จึงต้องการที่จะนำดอกไม้ทุกชนิดที่มีการบันทึกไว้ของปากคลองตลาดมาจัดแสดงในสถาณะเหนือกาลเเวลา ที่ดอกไม้ทุกดอกถูกหยุดอายุขัยไว้ ภายในแจกันอีเลกโทรนิกชิ้นนี้ เพื่อให้เห็นถึงความสวยงามและความสำคัญของปากคลองตลาดที่อยู่กับช่วงชีวิตคนไทยมาเป็นเวลานาน

นักออกแบบ: XD49 Limited x HUMANS OF FLOWER MARKET BY ARCH SU | แทนสกุล สุวรรณกูฏ | ชวกร ศฤงฆารนันท์