ปากคลองตลาด ย่านที่ใครหลายคนจะนึกถึงภาพของแหล่งขายดอกไม้หลากหลายชนิดทั้งดอกไม้ไทย หรือดอกไม้จากต่างประเทศ ผู้คนมักจะแวะเวียนมาซื้อไปใช้ในโอกาสสำคัญต่างๆรวมถึงกิจกรรมของกลุ่มคนที่นำดอกไม้ไปประดับตกแต่งใส่ในแจกันเพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับสถานที่ที่นำแจกันดอกไม้ไปวาง ดอกไม้ที่อยู่ด้วยตัวเองมีความสวยงาม ความเป็นธรรมชาติ และเมื่ออยู่ในแจกันก็คงจะเป็นความสวยงามอีกรูปแบบที่ถูกสร้างขึ้นด้วยฝีมือของเรา

นี่จึงเป็นประกายความคิดสำคัญของงานชิ้นนี้ “Fill your vase” ที่ได้แนวคิดว่า ‘ดอกไม้จะสวยขึ้นเมื่ออยู่ในแจกัน’

จากแนวคิดนี้ ส่งต่อเป็นการเชิญชวนให้ผู้คนเข้ามามีส่วนร่วมในการนำดอกไม้ที่ซื้อจากร้านค้าย่านปากคลองตลาดมาช่วยเติมเต็มใส่ดอกไม้ลงในภาชนะเล็กๆที่เราเรียกมันว่า “แจกัน” ที่เรียงรายอยู่ เพื่อเพิ่มสีสันความมีชีวิตชีวาให้กับงานและปากคลองตลาด


**ผลงานศิลปะของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จากรายวิชาสถาปัตยกรรมชุมชน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้แรงบันดาลใจจากปากคลองตลาดในมิติต่างๆ สะท้อนออกมาเป็นงานออกแบบที่มีอัตลักษณ์ของความเป็นถิ่นที่**

นักออกแบบ: ชนม์มนัส เครือปันแก้ว I ทักษพร ปาคำ I ปีย์รดา กายพันธ์ I วริศรา ชูสนุก I วิชชุดา เดชสุรางค์ I สุพิชฌาย์ ขวัญต่อ I ปานวาด เสือคำ I เอกนรี ชูสวัสดิ์ I ณัฐชานนท์ อินวงศ์วรรณ