หิ่งห้อยในอุโมงค์เปรียบเสมือนพ่อค้าแม่ค้าในปากคลองตลาด ที่เมื่อถึงยามค่ำคืนก็จะมาอยู่รวมตัวกันเป็นกลุ่มทำให้ปากคลองตลาดมีความสว่างไสว ครึกครื้นเเละมีเสน่ห์ ดึงดูดผู้คนมาเยือนที่แห่งนี้

“Get together” จึงเป็นตัวแทนที่ชวนให้คุณนึกถึงบรรยากาศปากคลองตลาดในสมัยที่ยังมีการมีวางขายดอกไม้ตรงถนนที่เป็นทางเดิน ทำให้มีความรู้สึกถึงวันวานที่ผ่านมา ทำให้รู้สึกถึงพลังของพ่อค้าแม่ค้าที่ถึงแม้ว่าจะเป็นแค่หิ่งห้อยตัวเล็กๆแต่มาอยู่รวมกันก็ทำให้เราสัมผัสถึงแสงสว่างและพลังของปากคลองตลาด


**ผลงานศิลปะของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จากรายวิชาสถาปัตยกรรมชุมชน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้แรงบันดาลใจจากปากคลองตลาดในมิติต่างๆ สะท้อนออกมาเป็นงานออกแบบที่มีอัตลักษณ์ของความเป็นถิ่นที่**

นักออกแบบ: ธนพร สมประเสริฐ I สิตางศุ์ อรุณพันธ์ I ชิดชนก น้อยดี I พีรดา เรืองสวัสดิ์ I ศีรประภาพร ศรีวิชัย I ณษรา กาญจนเจตนี I ปัณฑารีย์ กล่อมจิตร