ผู้คนที่ใช้ชีวิตในย่านปากคลองไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าพ่อค้า คนเข็นรถเข็น หรือใครก็ตาม แม้จะเป็นเพียงคนเล็ก ๆ แต่ก็เป็นส่วนหนึ่งอันเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เกิดวิถีชีวิต ชุมชน สังคม และเศรษฐกิจในชุมชุนปากคลองขึ้นมา

“Strike Back” โดยศศมน รัตนาลังการ คือผลงานภาพถ่ายที่เล่าเรื่องของเหล่ามนุษย์ปากคลองด้วยการถ่ายภาพคนในตลาดผสมกับการแต่งภาพในแนวคอลลาจ เพิ่มรายละเอียดส่วนประกอบต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในย่านปากคลองไม่ว่าจะเป็น ตะกร้าดอกไม้ ถุงผลไม้ที่แขวนไว้รถเข็น ตกแต่งสีภาพให้เกิดความสดใส กระจายตามจุดต่าง ๆ ในตลาด

แต่เมื่อกาลเวลาผ่านไปรูปถ่ายที่ติดกำแพงไว้ตามจุดต่าง ๆ ค่อย ๆ เริ่มเสื่อมโทรม จากเดิมที่เห็นชัดสีสันสวยงามกลับค่อย ๆ เปื้อนหลุดฉีกขาดจนเป็นภาพที่ไม่สมบูรณ์และไม่มีสีสัน เหมือนดังเหล่ามนุษย์ปากคลองที่อาจถูกลืมเลือนไปตามกาลเวลา “GOOD OLD DAYS” จึงเป็นผลงานทีเกิดจากความตั้งใจที่ไม่อยากให้ “มนุษย์ปากคลอง” ถูกลืมหายไป ผ่านแนวคิดรูปเก่าเล่าใหม่ ด้วยการแต่งเติมผลงานของศศมลที่มีอยู่เดิม ให้กลับมาให้มีสีสัน มีชีวิตชีวาอีกครั้งนึง และนำเอา “ดอกไม้” เอกลักษณ์ของตลาดแห่งนี้มาแต่งเติมภาพให้มีสีสันมากกว่าเดิม ดอกไม้จากกระดาษสาทั้ง กุหลาบ ดาวเหลือง แดนดิไลออน จะถูกนำมาเรียงร้อยใูปแบบที่ได้แรงบันดาลใจจากภาพ Starry night และ Wheatfield with Cypresses ของจิตรกรรมชื่อดัง Vincent Van gogh เกิดเป็นผลงานอันสดใส แต่งเติมผลงานที่กำลังจะเลือนหายไปให้กลับมามีสีสันดังเดิม


**ผลงานศิลปะของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จากรายวิชาสถาปัตยกรรมชุมชน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ได้แรงบันดาลใจจากปากคลองตลาดในมิติต่างๆ สะท้อนออกมาเป็นงานออกแบบที่มีอัตลักษณ์ของความเป็นถิ่นที่**

นักออกแบบ: กานต์ชนิด น้อยเอี่ยม I ชลนันทน์ เป้าคำศรี I ทานตะวัน วัฒนะ I ธาดา ทองภูสวรรค์ I นทีธร นพวงษ์ศิริ I เลิศรัชนี เวชศาสตร์ I ศิรสิทธิ์ ตรีโรจน์พุฒิพงศ์ I ไอดิน ไปดง I กีรติ อินอ่อน I ทัตเทพ นิติศรวุฒิ I สิระเชฏฐ จิรพนาธร I ณศักต์ เจริญผล