ร้านค้ารายย่อย ในซอยเล็กๆ ข้างร้าน Flowerland ที่เป็นแหล่งรวมดอกไม้จากภาคเหนือของประเทศไทย รวมกลุ่ม ร่วมใจกันออกแบบ และตกแต่งซอยเล็กๆ ของตนเองให้มีอัตลักษณ์พิเศษในช่วงเทศกาล ด้วยพวงมโหตรสีสดใส

นักออกแบบ: ตรอกดอกไม้เหนือ by the local


Retail stores in a small alley next to Flowerland Shop, a source of flowers from the north of Thailand, gather together to design and decorate their small alley, with an aim to create a special identity during the festival with a bunch of vivid colors for the brightest future.

Designer: Northern Flower Alley by the local