ผลงานติดตั้งชุด 3 ชิ้นที่จะพาเรากลับไปสำรวจขอบเขตของย่านปากคลองตลาด โดยเป็นการเชื่อมโยงระหว่างงานทั้ง 3 ชิ้นกันเองและกับบริบทโดยรอบของมัน ทั้งที่เป็นสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองโดยไม่ได้วางแผนและสิ่งแวดล้อมที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นอย่างตั้งใจ ผ่านการใช้วัสดุธรรมชาติและวัสดุอุตสาหกรรม ซึ่งพฤกษวัสดุจะถูกนำมาจัดวางในท่าทางเฉพาะตัว

นักออกแบบ: PHKA STUDIO


The serial 3 installations which bring us back to explore the extension of Pak Klong Talat district. A linkage between these pieces themselves and to their surroundings are explored by natural and manufactured materials, blending built and unbuilt environments together. Locally sourced botanical materials are thus to be arranged and installed in specific configurations.

Desiger: PHKA STUDIO