ดอกที่มีถิ่นกำเนิดในแถบแอฟริกา และแถบเมดิเตอร์เรเนียน และยังมีชื่อเรียกอื่น ๆ อีกได้แก่ สวอนแพล้นซ์ และไข่หงส์ ดอกออกเป็นช่อ (Umbel) สีขาวครีม มีผลสีเขียวอ่อนที่มีขนอ่อนนุ่มปกคลุมภายในผลมีลักษณะเป็นช่องอากาศ ทำให้ผลมีลักษณะพองคล้ายลูกบอลหรือปลาปักเป้า ถัดเข้าไปจะเป็นกลุ่มของเมล็ดซึ่งรวมอัดกันแน่น มีขนสีขาว (White Silky Hairs) ติดกับเมล็ด เมื่อผลแห้งจะแตกข้างเดียว และจะมีปุยนุ่นปลิวติดกับเมล็ด ลอยไปตกและงอกงามขึ้นใหม่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม