ดอกไม้ที่ผู้คนจึงนิยมนำดอกรักมาใช้ในงานมงคลที่เกี่ยวเนื่องกับความรัก และถือเป็นไม้มงคลที่ถูกนำมาใช้ในพิธีกรรมต่าง ๆ มากมาย เชื่อว่าชาวไทยนำดอกรักเข้ามาจากอินเดีย เนื่องจากชื่อเรียกดอกไม้ชนิดนี้ว่า “รัก” ในภาษาไทยน่าจะกร่อนมาจากคำว่า “อรัก” (อะรัก) ของอินเดีย ซึ่งมีความหมายว่า ไม่รัก ทำให้ความหมายจากชื่อใหม่กลับกลายเป็นสิ่งตรงข้ามกับชื่อเก่าอย่างสิ้นเชิง ด้วยความหมายที่เป็นมงคลและลักษณะของดอกที่คล้ายกับมงกุฎ 5 แฉก มีทั้งสีขาว สีม่วง หรือสีม่วงแดง หรือสีขาวอมม่วง เราจึงนิยมนำมาร้อยเป็นมาลัยและใช้ตกแต่งร่วมกับดอกมะลิ ดาวเรือง จำปา หรือกุหลาบด้วย