ดอกไม้ดอกเล็ก ๆ ที่เมื่อนำมารวมกันเป็นช่อยิ่งดูอ่อนหวาน สวยงาม และดอกไม้ชนิดนี้ยังสามารถอยู่ทน แม้จะแห้งไปแล้วก็ตาม ทำให้ดอกไม้ชนิดนี้มีความหมายถึง ความรักที่อยู่เนิ่นนาน ความซื่อสัตย์ ความมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง และไม่มีทางลืมเลือน