ดอกเบญจมาศ หรือ ดอกมัม ดอกไม้ที่ปลูกขึ้นครั้งแรกเมื่อกว่า 3,000 ปีมาแล้ว ดอกเบญจมาศถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของฤดูใบไม้ร่วง นับเป็นดอกไม้มงคลของประเทศจีน เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นหนึ่งเดียวกันกับธรรมชาติ อายุยืนยาว และความงามนิรันดร์  อีกทั้งยังเป็นดอกไม้แห่งความรื่นเริงชื่นบาน ความบริสุทธิ์ใจ และการมองโลกในแง่ดีเสมอ ดอกเบญจมาศนับเป็นหนึ่งในดอกไม้ที่นิยมใช้ตกแต่งในงานต่าง ๆ มากที่สุด มีมากมายหลากหลายสีสัน ซึ่งแต่ละสีจะมีความหมายแตกต่างกันไป เช่น สีแดง หมายถึง ความรัก สีขาว หมายถึง ความซื่อสัตย์ภักดี ความมีเกียรติ และความจริง และสีเหลือง หมายถึง ความโชคดี