ดอกไม้ที่มีถิ่นกำเนิดมาจากทวีปยุโรป และเอเชียไมเนอร์ ชื่อของดอกเดซี่มีความหมายแปลว่า “Day’s Eye” เพราะดอกเดซี่จะบานเมื่อพระอาทิตย์ขึ้น และหุบเมื่อพระอาทิตย์ตก และยังเชื่อว่าสามารถนำมารักษาโรคที่เกี่ยวกับตาได้อีกด้วย ดอกเดซี่มีความหมายแทนความบริสุทธิ์ ไร้เดียงสา แสดงถึงความบริสุทธิ์ใจต่อกันและกัน เป็นตัวแทนความรักอันซื่อสัตย์และภักดีขาวสะอาด เรามักเห็นหญิงสาวที่ตกอยู่ในห้วงแห่งความรักมักจะใช้ดอกเดซี่มาเด็ดกลีบเพื่อทำนายรัก ดอกเดซี่หลากหลายสีมีความหมายแตกต่างกันออกไป เช่น สีส้ม หมายถึง เธอคือแสงสว่างในชีวิตฉัน สีเเดง หมายถึง ตกหลุมรักโดยไม่รู้ตัว สีขาว หมายถึง ความไร้เดียงสา ความเที่ยงเเท้ และสี