ดอกไม้ที่มีถิ่นกำเนิดทางซีกโลกตอนเหนือ และบนที่สูงในบริเวณเขตร้อนในแอฟริกา มีทั้งสีม่วง น้ำเงิน ฟ้า แดง เหลือง และขาว มีจุดเด่นอยู่ที่แต่ละดอกมีคล้ายกลีบนอกห้ากลีบแต่ติดกันตลอดเหมือนถุงที่มีจะงอยตรงปลาย มีผู้เรียกดอกเดลฟินเนียมนี้ว่า ดอกไม้ทรงปลาโลมา (Dolphin-shaped Flower) และน่าจะเป็นที่มาของชื่อ Delphinium ดอกเดลฟินเนียมสื่อถึงการเปิดใจ ความกระตือรือร้น ความคะนอง และความเบิกบานใจ ตามความเชื่อของชาวตะวันตก ดอกเดลฟีเนียมถือเป็นดอกไม้แห่งเดือนกรกฎาคม เหมาะกับการให้เป็นดอกไม้วันเกิดของเดือนช่วงกลางฤดูร้อน