ดอกไม้จากฮอลแลนด์ มีลักษณะโดดเด่นจากดอกและก้านยาวสวย ตัวดอกยาวเกือบ 50 เซนติเมตร ดอกมีสีเหลืองหรือส้ม ถ้ารวมก้านด้วยจะยาวเกือบ 2 เมตรด้วยกัน ดอกอีรีมูรัสจะบานจากโคนดอกขึ้นไปเรื่อย ๆ จนถึงปลายดอก เหมาะกับการนำไปใส่แจกันที่มีปากไม่กว้างมาก เพียงนำดอกอีรีมูลัสหนึ่งก้านไปใส่ในแจกันก็นับว่าเป็นการตกแต่งที่สวยลงตัว