แกลดิโอลัสหรือดอกซ่อนกลิ่นฝรั่ง เป็นดอกไม้ประเภทหัวหลากสีสัน มีก้านยาวชูช่อสวยงาม เหมาะแก่การจัดแจกัน ตกแต่งสถานที่ เนื่องจากอยู่ได้นานไม่เหี่ยวเฉาง่าย  การมอบดอกไม้น้ีให้หญิงสาวจึงเป็นดั่งการยกย่องในความเชื่อมั่นในตนเอง หรือแสดงความยินดีต่อความสำเร็จ