หนึ่งในดอกไม้ที่รักษาสภาพตนเองได้ดีถึงแม้จะผ่านกาลเวลาเนิ่นนาน กลีบดอกยังคงติดอยู่กับก้านไม่ร่วงหล่น เหี่ยวเฉา หรือเปลี่ยนสี เชื่อกันว่าดอกบานไม่รู้โรยทีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมอยู่ในเขตร้อนของทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใต้ นำเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีทั้งหมด 3 สี ได้แก่ สีขาว สีม่วงแดง และสีชมพู ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็นลูกผสมระหว่างสีขาวกับสีม่วงแดง เรามักนำดอกบานไม่รู้โรยมาตกแต่งในงานพิธีต่าง ๆ โดยร้อยเป็นพวงมาลัย ร้อยเป็นอุบะประดับในงาน จัดเป็นพานพุ่มสำหรับบูชาพระ ไหว้ครู หรือใช้ประดับ เพราะนอกจากจะงดงามคงทนได้นานแล้ว ยังถือเป็นดอกไม้มงคลที่มีความหมายถึงความยั่งยืนที่ไม่ร่วงโรยอีกด