ดอกไม้มงคลอีกชนิดหนึ่ง ที่มีกลิ่นหอมอ่อน ๆ รูปทรงเป็นช่อเป็นรวงงดงาม และทนแดดได้ดี คนโบราณเชื่อว่า ทองอุไรจะเสริมโชคชะตาของผู้ปลูก ให้มีความเจริญรุ่งเรือง มีเงินทองร่ำรวยมั่งคั่ง สมดั่งชื่อทองอุไร และอีกชื่อหนึ่งของทองอุไร ก็คือ “ดอกสร้อยทอง” ซึ่งก็ถือว่า เป็นมงคลนามด้วยเช่นกัน นอกจากความเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับเงินทองตามชื่อของดอกไม้นี้แล้ว ยังเชื่อกันว่าทองอุไรจะเสริมวาสนาบารมี ช่วยให้ผู้ปลูกไม้นี้ได้มีเกียรติมีลาภยศสูงส่งอีกด้วย