ดอกไม้เมืองหนาว ดอกเล็กน่ารัก น่าทะนุถนอม มักใช้เป็นดอกไม้แซมตกแต่งที่เราพบอยู่ในเกือบทุกงาน โดยเฉพาะงานแต่งงาน ดอกยิปโซมีความพิเศษ คือ แม้จะแห้งแล้วก็ยังสามารถคงสภาพเป็นดอกที่สวยงามอยู่ได้อย่างยาวนาน ดอกยิปโซสื่อความหมายแทนความบริสุทธิ์ ไร้เดียงสา ความจริงใจ ความอ่อนหวาน และรักแรกพบ เหมาะสำหรับให้คนที่เราตกหลุมรักตั้งแต่แรกพบ จึงได้ชื่อว่า ดอกไม้แห่งรักแรกพบ