ดอกไม้ที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาและหมู่เกาะคาริเบียน ชื่อ “Heliconia” นำมาจากชื่อ ภูเขา Helicon ที่สถิตของเทพธิดามิวส์ (Muses) 9 พระองค์ ซึ่งมีความงามเป็นอมตะเช่นเดียวกับเฮลิโคเนียหรือดอกธรรมรักษาที่มีอายุยืนยาว ดอกธรรมรักษามีสีสันสวยงามออกดอกเป็นช่อสะดุดตา อีกทั้งยังมีชื่อเป็นศิริมงคล หมายถึง การรักษาในสิ่งที่ดีงาม หรือ ผู้ที่มีคุณธรรมซึ่งควรแก่การเคารพบูชา จึงเป็นการช่วยคุ้มครองรักษาให้แคล้วคลาด จากภัยอันตรายทั้งปวง ทำให้มีคุณธรรมอันดีงามเสมอไป ชาวไทยจึงนิยมนำดอกธรรมรักษามาใช้บูชาพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์