ดอกสามสี มีถิ่นกำเนิดจากประเทศญี่ปุ่น ด้วยดอกงดงามมหลากหลายสี ทั้งขาวครีม ชมพู ม่วง หรือฟ้า มีความพิเศษเพราะความหมายที่มีทั้งในเชิงลบและเชิงบวก คนส่วนใหญ่มักจะบอกว่า ดอกไฮเดรนเยีย หมายถึง ดอกไม้แห่งหัวใจที่ด้านชา ว่ากันว่าไม่ควรมอบดอกไม้นี้ให้แก่ผู้ใด นอกจากจะต้องการตัดพ้อผู้รับว่า เธอช่างเป็นคนจิตใจด้านชาเสียเหลือเกิน แต่ในทางกลับกัน ดอกไฮเดรนเยียกลับหมายถึง คำขอบคุณสำหรับความเข้าใจ เป็นนัยว่าขอบคุณที่เธอเข้าใจในตัวฉัน และยอมรับความเป็นฉันเสมอมา ถ้าลองเอาความหมายมารวมกันอาจจะตีความได้ว่า ขอบคุณสำหรับหัวใจที่ด้านชา หรือ ขอบคุณที่เข้าใจหัวใจอันด้านชาของฉัน