ดอกไม้ที่งดงามและเต็มเปี่ยมด้วยความหมายมากมาย ดอกไอริสแบ่งออกเป็น 3 กลีบ แต่ละกลีบหมายถึงความศรัทธา ปัญญา และความกล้าหาญ ในสมัยโรมันโบราณถูกใช้สำหรับการล้างบาป แต่ในปัจจุบันดอกไอริสมีความหมายถึงความศรัทธาเลื่อมใส และความคาดหวัง การให้ดอกไอริสสื่อความหมายว่า คุณยังคงเชื่อมั่นและศรัทธาในคนรักของคุณเสมอ นอกจากนี้ ดอกไอริสแต่ละสียังมีความหมายต่าง ๆ อีก เช่น สีน้ำเงินสื่อถึงความศรัทธาเลื่อมใสและความคาดหวัง สีม่วงสื่อถึงการชมเชยสรรเสริญหรือความฉลาด สีขาวสื่อถึงความบริสุทธิ์ สีเหลืองสื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกและความชอบ เป็นต้น