มะลิถือเป็นดอกไม้มีความสำคัญต่อวัฒนธรรมของชนชาติต่าง ๆ ในแถบเอเชียใต้และตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยเป็นต้นไม้มงคลมาแต่โบราณ ตามความเชื่อของฮินดูถือว่ามะลิเป็นดอกไม้ประจำองค์พระนารายณ์ และยังเป็นดอกไม้ที่สื่อถึงความปรารถนาดี การเป็นที่รักที่คิดถึงของคนทั่วไป และเป็นสัญลักษณ์แทนความกตัญญู ด้วยมีสีขาวบริสุทธิ์ มีกลิ่นหอมเย็น ส่งกลิ่นหอมได้ไกลและได้นาน อีกทั้งออกดอกได้ตลอดทั้งปี สามารถนำมาใช้เป็นเครื่องสักการะบูชา ทำเครื่องตกแต่ง ทำเครื่องหอม และลอยน้ำเย็นเพื่อดื่ม นอกจากมะลิจะเป็นสัญลักษณ์วันแม่แห่งชาติของชาวไทยแล้ว มะลิยังเป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศอินโดนีเซียและประเทศฟิลิปปินส์อีกด้วย