ดอกไม้ที่มีถิ่นกำเนิด ในทวีปเอเชีย แถบประเทศจีนและญี่ปุ่น ปัจจุบันนับเป็นดอกไม้ที่มีราคาแพงที่สุด โครงการหลวงได้มีการทำวิจัยเพื่อขยายพันธุ์ลิลี โดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อให้เกษตรกรชาวเขาปลูก นอกจากนี้ยังได้ทำการปรับปรุงพันธุ์ลิลีลูกผสมต่างชนิด โดยใช้พ่อแม่พันธุ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศผสมกับลิลีดอยอีกด้วย ดอกลิลีมีหลากหลายสี ทั้งสีขาว ชมพู ส้ม แดง และม่วง หรือมีสองสีในดอกเดียวกัน แต่ละสีมีความหมายต่างกัน ได้แก่ สีขาว ความรักที่บริสุทธ์ อ่อนโยน และอ่อนหวาน สีเหลือง ความรักที่แสดงออกถึงความห่วงใยและอยากให้ปลอดภัย สีส้ม หมายถึง ความสนุก ความร่าเริง และมีความสุข สีชมพู แสดงออกถึงความรักที่ลงตัว