ราชินีแห่งดอกไม้น้ำ มีถิ่นกำเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ดอกมีทั้งสีขาวอมเขียวหรือสีเทาชมพู มีกลีบดอกจำนวนมากเรียงซ้อนหลายชั้น และเกสรมีจำนวนหลายสี ถือเป็นสัญญลักษณ์ของคุณงามความดี และดอกไม้ประจำพุทธศาสนา คนไทยส่วนใหญ่มักจะใช้บูชาพระอยู่เสมอ ดอกบัวยังเปรียบเสมือนกับคน บัวที่ชูดอกพ้นจากผิวน้ำขึ้นมารับแสงสว่างได้นั้น เปรียบเหมือนผู้ที่หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง กลายเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานด้วยธรรม และมีความเชื่อแต่โบราณว่า หากครอบครัวใดปลูกบัวไว้ประจำบ้าน จะช่วยให้ครอบครัวนั้นมีจิตใจที่บริสุทธิ์ สะอาด และเบิกบานแจ่มใส อีกทั้งสายใยของบัวที่ยืดยาวนั้น ยังหมายถึงสายสัมพันธ์ของครอบครัวอีกด้วย