ดอกสีม่วงและขาว ปลูกได้ทุกฤดู แต่ในฤดูหนาวจะสวยเป็นพิเศษ ดอกมาร์กาเร็ต กำเนิดจากพืชล้มลุกอายุยืนหลายปี ลำต้นเป็นแบบไหลทอดเลื้อยตามพื้นดินมีข้อปล้องสั้นและสามารถงอกต้นใหม่ได้ตามข้อ ใบเป็นใบเดี่ยว รูปใบหอกปลายใบแหลม ขอบใบเป็นหยักซี่ฟัน ใบออกแบบเรียงสลับกัน ตัดกับช่อดอกสีม่วงและขาว สวยงามน่ารัก ออกดอกได้ตลอดทั้งปี ในเรื่องของความหมาย ดอกมาร์กาเร็ต สื่อความหมายถึง ความจริงใจ