ดอกไม้ที่ให้ความงามทั้งสีสันและรูปทรงที่หลากหลาย และมีความหมายที่ดียิ่ง ช่วยเสริมสร้างในเรื่องของความรักและเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่ง ความประเสริฐ ความสง่างาม ความงามอันละเมียดละไม และความรัก อีกทั้งดอกกล้วยไม้ยังใช้เป็นดอกไม้ประจำวันครู สื่อถึงความรักเคารพนับถือต่อผู้มีพระคุณ เพราะว่ากล้วยไม้ต้องใช้เวลานานและการดูแลเอาใจใส่อย่างดีกว่าจะผลิตดอกออกผลให้ได้ชื่นชม เปรียบได้กับครูผู้ให้ความทุ่มเทและใช้เวลาอันช้านานในการอบรมสั่งสอนให้ศิษย์ได้ดีจนกระทั่งประสบผลสำเร็จ ดังนั้น ดอกกล้วยจึงเป็นสามารถเป็นตัวแทนสื่อความหมายทั้งในความรักแบบหนุ่มสาว และความรักอันประเสริฐของครูบาอาจารย์