กล้วยไม้ที่มีชื่อดั้งเดิมมาจากภาษากรีกคำว่า Phalaina หมายถึง ผีเสื้อกลางคืน และคำว่า Opsis หมายถึง เหมือน ด้วยลักษณะดอกที่เหมือนผีเสื้อกลางคืน มีแหล่งกำเนิดในแถบร้อนของทวีปเอเชีย ตะวันตกของทวีปแอฟริกา และตอนใต้ของออสเตรเลีย ดอกมีขนาดใหญ่ สีสันหลากสี มีก้านช่อดอกยาว ตรง ส่งช่อดอกให้ดูเด่นและสง่างาม ปลายช่อดอกโค้งอ่อนช้อย มีลำต้นสั้น มีใบเพียง 2–4 คู่ ใบหนาเป็นมัน แผ่นใบกว้าง มีอายุการใช้งานที่ทนทานและมีความงามที่เป็นเอกลักษณ์ จึงนิยมนำไปใช้ในการจัดประดับสถานที่ต่าง ๆ เมื่อนำไปจัดประดับจึงทำได้ง่ายไม่สิ้นเปลืองเนื้อที่และไม่จำเป็นต้องมีวัสดุอื่น ๆ เสริมแต่ง