ดอกไม้สวยงามสะดุดตาที่อยู่ในสกุลเดียวกับคาร์เนชั่น มีถิ่นกำเนิดในยุโรปตอนใต้ แต่ดอกผีเสื้อจะมีข้อแตกต่างจากดอกคาร์เนชั่น คือ ดอกผีเสื้อไม่มีกลิ่น อีกทั้งใบของผีเสื้อมีแผ่นใบกว้างกว่าคาร์เนชั่น แต่ใบของคาร์เนชั่นจะมีสีเขียวอมเทาเงินผิดกับใบของผีเสื้อ ลักษณะดอกผีเสื้อมีทั้งชนิดดอกซ้อนและดอกชั้นเดียว ปลายกลีบดอกจะมีลักษณะหยักๆ คล้ายฟันปลาหรือฟันเลื่อย มีหลากหลายสายพันธุ์ ทั้งพันธุ์ Bravo พันธุ์ China Doll พันธุ์ Snowflake พันธุ์ Snowfire และพันธุ์ Charm siries สีของดอกมีหลายสี คือ ขาว ชมพู แดง และแดงอมม่วง หรืออาจมีสองสีในดอกเดียวกันก็ได้ แต่ส่วนใหญ่มักเป็นสีชมพู จึงได้ชื่อว่า Pink