ดอกพุซซี่วิลโล่ หรือ ดอกกระดุมเงินกระดุมทอง หรือดอกตุ่มเงินตุ่มทอง เป็นดอกไม้เมืองหนาวที่มักออกดอกเฉพาะในช่วงเดือนมกราคมถึงเมษายน และเดือนสิงหาคมถึงธันวาคมเท่านั้น ดอกพุซซี่วิลโล่มีสีขาวบริสุทธิ์ ดอกขนาดเล็กรูปกลมรีขึ้นประปรายบนกิ่งก้านยาวสีเข้ม เมื่อดอกทิ้งไว้จนแห้งแล้ว สามารถใช้เป็นดอกไม้แห้งมีอายุการใช้งานได้ยาวนาน เหมาะสำหรับใส่แจกัน มีข้อดีคือถึงแม้จะจัดช่อกิ่งหนาให้มีจำนวนกิ่งไม่มากนักก็สวยงามได้ นิยมนำมาประดับตกแต่งบ้านและสถานที่ต่าง ๆ