ดอกไม้ที่มีสีขาวครีม มีกลิ่นหอมแรง โดยเฉพาะเวลาเย็นและกลางคืน คาดว่ามีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ แถบเทือกเขาแอนดีส เข้ามาสู่ทวีปเอเชียครั้งแรกโดยชาวสเปนนำมาปลูกในหมู่เกาะฟิลิปปินส์ แล้วชาวจีนได้นำเข้ามาในไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา แต่ได้รับความนิยมและปลูกกันแพร่หลายมากในช่วงกรุงรัตนโกสินทร์ แต่ในปัจจุบันคนไทยนิยามให้ดอกซ่อนกลิ่นเป็นตัวแทนของความทุกข์และความโศกเศร้า และนิยมใช้ในงานฌาปนกิจศพเท่านั้น ในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น อินเดีย ศรีลังกา บังกลาเทศ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ถือว่าช่อดอกไม้และพวงมาลัยดอกซ่อนกลิ่นเป็นเครื่องหมายของความสุขสดชื่นและความปรารถนาดี