ดอกไม้ที่ออกเป็นช่อยาวคล้ายช่อดอกราชาวดี แต่ละช่อจะออกดอกย่อยเรียงกันแน่นบนแกนช่อดอก ซึ่งแทรกอยู่ตามซอกใบและปลายกิ่ง ดอกในส่วนล่างช่อจะบานก่อน แล้วทยอยบานจนกระทั่งถึงปลายช่อ มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ดอกเวโรนิกามีความหมายในอุดมคติ หมายถึง ความซื่อสัตย์ และความจงรักภักดี โดยตั้งชื่อให้เป็นเกียรติแด่ Saint Veronica ผู้ถวายผ้าคลุมผมของตนให้พระเยซูใช้ซับพระพักตร์ระหว่างเดินทางไปตรึงกางเขน แล้วเกิดปาฏิหาริย์รอยพระพักตร์ปรากฏติดบนผ้าผืนนั้น อีกทั้ง คริสตจักรยังได้ยกย่องนักบุญเวโรนีกาเป็นองค์อุปถัมภ์ในเรื่องการถ่ายภาพอีกด้วย