ไม้ที่มีถิ่นกำเนิดทางตะวันออกและใต้ของทวีปแอฟริกา เป็นพืชตระกูลเฟิร์นแต่ไม่ใช่เฟิร์นแท้ เป็นไม้กึ่งเลื้อยเถามีหนาม ใบจะมีรูปร่างเรียวแหลมคล้ายเข็ม สอดประสานกันดังตาข่าย เมื่อมองจากด้านล่างจะสามารถมองทะลุใบขึ้นไปเห็นท้องฟ้าได้ จึงเป็นที่มาของชื่อโปร่งฟ้า ดอกออกเป็นช่อกระจายตามซอกกิ่ง และปลายยอดมีสีขาวหรือสีชมพูขนาดเล็ก ผลเป็นผลสดทรงกลมมี 3 พู เมื่อสุกสีแดง มีพิษ เนื่องจากโปร่งฟ้ามีใบสวย จึงนิยมนำมาประดับทำเป็นช่อดอกไม้ หรือนิยมปลูกในกระถางแขวนเพื่อความสวยงาม