ใบของต้นกล้วย หนึ่งในใบไม้ที่มีการนำมาใช้ประโยชน์หลากหลายมากที่สุด เพราะมีขนาดใหญ่ ยืดหยุ่น กันน้ำและสามารถนำมาตกแต่งได้ดี มีการใช้ใบตองในการทำอาหาร ห่ออาหาร และใช้เป็นภาชนะอย่างกว้างขวางในประเทศเขตร้อนชื้นหรือกึ่งเขตร้อนชื้น และที่สำคัญได้นำมาใช้ตกแต่งและใช้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในพิธีกรรมความเชื่อของศาสนาฮินดูและพุทธ ในอดีต บ้านดั้งเดิมของเขตร้อนชื้น จะมีการนำใบตองแห้งมาใช้ทำหลังคาหรือรั้ว อีกทั้งแต่เดิมใบตองและใบต้นปาล์ม ถูกใช้เป็นพื้นผิวสำหรับเขียนแทนกระดาษในหลายๆ ประเทศของอเมริกาใต้และอเมริกาตะวันออกเฉียงใต้ด้วย