ไม้พุ่มที่มีลำต้นเป็นเนื้อไม้แข็ง ต้นทรงพุ่มโปร่ง ลักษณะใบออกเป็นใบเดี่ยว ออกตรงกันข้าม รูปขอบขนาน ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบ ขอบใบเรียบ ไม่มีก้านใบ แผ่นใบสีเขียวอ่อนอมเหลือง ออกดอกเป็นช่อกระจุกแน่นที่ซอกใบใกล้ปลายกิ่ง คล้ายดอกกระถิน มีกลีบประดับ 3 กลีบ ตรงกลางดอกมีเกสรเพศผู้ลักษณะเหมือนขนสั้นสีขาว แต่ละดอกย่อยทยอยกันบาน หลิวทองเป็นไม้ที่นิยมปลูกเป็นแนวริมน้ำ เช่น บริเวณริมลำธาร น้ำตก แม่น้ำ หรือทะเล ให้บรรยากาศอ่อนหวาน และสามารถตัดกิ่งนำมาตกแต่งได้เช่นกัน