ไม้ประดับที่มีจุดเด่นที่ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกตามกิ่งเรียงสลับ ทรงรี โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ขอบเป็นหยัก ๆ จุดเด่นคือด้านบนมีสีเขียวอ่อน ด้านล่างสีแดงอมม่วง ส่วนดอกออกเป็นช่อ ออกตามซอกใบ แต่ละช่อจะมีดอกย่อยขนาดเล็กมาก เวลาบานมีสีเหลืองอมเขียว และมีผลกลมขนาดเล็ก เมื่อแห้งจะแตกข้างในมีเมล็ดเล็ก ๆ อีกทั้งยังถือเป็นสมุนไพรที่คนยุคก่อนหากมีประจำเดือนไม่ปกติหรือหลังคลอดบุตร มักนำใบสดมาตำผสมเหล้าโรงใช้ดื่มขับน้ำคาวปลาและขับเลือดที่ไม่ปกติอีกด้วย