สนช่อดาว หรือ สนก้างปลา หรือ คอนสวรรค์ จัดเป็นพรรณไม้เลื้อยล้มลุก ลำต้นเลื้อยพันกัน ลำต้นมีขนาดเล็กเรียวมีผิวเกลี้ยง ลักษณะของใบเป็นรูปไข่หรือรูปขอบขนาน ขอบใบจักเป็นแฉกลึกแบบขนนก ตรงแฉกอาจอยู่ตรงข้ามกันหรือเรียงสลับกัน บริเวณโคนก้านมักมีหูใบปลอม ถ้าหากออกดอกแล้วเถาจะเหี่ยวเฉาตาย ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเมล็ดและวิธีการปักชำ นิยมนำมาปลูกกันเป็นไม้ประดับในเขตร้อน โดยมักนำมาปลูกตามรั้วบ้านหรือตามซุ้มต่าง ๆ หรือตัดกิ่งใบนำมาตกแต่งเพื่อความสวยงามได้อีกด้วย