ฟิโลหูช้าง หรือ Elephant Ear Philodendron หนึ่งในพืชใบสายพันธุ์ฟิโลเดนดรอน มีถิ่นกำเนิดในประเทศบราซิลและแถบอเมริกากลาง มีความหลากหลายและมีความโดดเด่นทั้งรูปแบบใบและสีสันของใบ เนื่องจากขนาดของใบค่อนข้างใหญ่ ใบสีเขียวเป็นมันสวยงาม จึงนิยมใช้เป็นไม้ตัดใบใช้ในการตกแต่งจัดแจกันไม้ดอก หรือปลูกเป็นไม้กระถางเพื่อประดับก็ได้ นอกจากนี้ ใบของฟิโลหูช้างยังมีประสิทธิภาพในการคายความชื้นสูงและมีอัตราการดูดสารพิษได้อีกด้วย