พืชสกุลยูโฟเบีย เป็นพืชอวบน้ำที่มักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นพืชจำพวกวงศ์แคคตัส ด้วยลักษณะที่คล้ายคลึงกัน เช่น ลำต้นที่อวบน้ำไร้ใบและหนามมากมายที่แหลมคม บางครั้งยูโฟเบียจึงถูกเรียกว่า Master of Mimicry หรือไม้จอมเลียนแบบ ยูโฟเบียมาจากหลากหลายสภาพแวดล้อมและหลากหลายถิ่นกำเนิดทั่วโลก อีกทั้งมีรูปลักษณ์หลากหลายและก็ไปคล้ายคลึงกับพืชสกุลอื่นอีกมากมาย เหมาะกับการนำมาใช้ตกแต่งได้เช่นเดียวกัน