พืชต้นเล็ก ๆ ที่มีเสน่ห์จากใบสวยงามหลากหลายรูปทรง เป็นหนึ่งในพืชโบราณยุคดึกดำบรรพ์ที่ถือกำเนิดขึ้นในมหายุคพาลีโอโซอิก เมื่อประมาณ 400 ล้านปีมาแล้ว ต้นไม้ตระกูลเฟิร์นพัฒนาตัวขึ้นมาจากสาหร่ายเซลล์เดียวที่ล่องลอยอยู่ในมหาสมุทร และยังเป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นก่อนหน้ามนุษย์และสัตว์อีกด้วย เฟิร์นถือเป็นพืชที่มีความหลากหลายมาก มีตั้งแต่ใบเดี่ยวจนเป็นใบประกอบฝอยเล็ก ถิ่นกำเนิดมีตั้งแต่ระดับริมทะเลจนกระทั่งถึงยอดเขาสูง ซึ่งเฉพาะในเมืองไทยมีเฟิร์นถึง 670 ชนิดด้วยกัน