ฟิโลเดนดรอนพลูจีบ เป็นไม้ตัดใบที่มีลักษณะใบที่หยักสวยงาม จึงเป็นที่นิยมของนักจัดดอกไม้ มักใช้ในการจัดแจกัน หรือจัดดอกไม้ในงานมงคลสมรส