ไม้พุ่มประเภทคลุมดิน ลำต้นเรียวเล็ก มีใบแบบใบเดี่ยวออกเรียงสลับ ทรงเรียวยาว สีเขียวอมเทา โคนใบเป็นกาบหุ้มทับติดกันรอบต้น ปลายใบแหลม ผืนใบมีเส้นสีขาวแทรกอยู่ตั้งแต่โคนถึงปลายใบ อีกทั้งยังออกดอกเป็นช่อสีขาว ทรงรี มีอับเรณูสีเหลืองสด กำแพงเงินมีถิ่นกำเนิดแถบอเมริกาใต้ แต่นิยมปลูกในบ้านเรามานานแล้ว คนไทยเชื่อกันว่าเป็นไม้มงคลอีกชนิดที่เมื่อปลูกแล้วจะทำให้เจ้าบ้านมีเงินมีทอง หรือทำมาหากินคล่องมือ