เฟิร์นชนิดหนึ่งอยู่ในตระกูลเดียวกันกับโปร่งฟ้า แต่มีลักษณะเป็นพุ่ม ลำต้นจะเป็นหน่อยาว ใบมีสีเขียวเข้มลักษณะเรียวยาวคล้ายเข็ม ปริกมีใบที่ดกมาก ทำให้มองดูเป็นพุ่มหนาทึบ