ไม้ประดับประเภทไม้พุ่ม มีถิ่นกำเนิดแถบป่าดิบชื้นของประเทศแคเมอรูนและคองโก กวนอิมเป็นที่นิยมปลูก รวมถึงตัดกิ่งนำบูชาพระหรือเจ้าที่ โดยมีความเชื่อในเรื่องโชคลาภว่าจะนำมาซึ่งความมั่งคั่ง ต้นกวนอิมทองเป็นต้นไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์ เพราะคนโบราณใช้ต้นกวนอิมทอง ประกอบในพิธีบูชาพระเจ้าและพิธีที่เป็นศาสนาได้ดียิ่งนัก อีกทั้งยังมีความเชื่อว่าปลูกไผ่กวนอิมแล้วเป็นมงคล คนไทยโบราณเชื่อว่าบ้านใดปลูกต้นกวนอิมทองไว้ประจำบ้านจะทำให้คนในบ้านมีฐานะดีเกิดความร่ำรวย โดยสามารถปลูกเลี้ยงในกระถางดินเผา หรือแม้แต่จะนำต้นไปแช่น้ำในแจกันก็ได้