ไม้ที่มีลักษณะใบเล็กหลายใบติดอยู่บนก้านเดียว แผ่กว้างคล้าย ๆ เฟิร์น แต่รูปร่างใบจะกลม ๆ หยัก ๆ ที่ปลาย ขอบใบมีสีเขียวอ่อนเกือบขาว เรียกว่าสวยแบบแปลก ๆ ก็ได้ นอกจากจะเป็นใบไม้จัดดอกไม้แล้ว คนโบราณยังมีความเชื่อว่าเล็บครุฑจะคอยคุ้มกันภยันตรายจากภูตผีปีศาจอีกด้วย