ใบเดี่ยว กลม ใหญ่ แตกเป็นแฉกฉลุเป็นเส้น ใบหนา สีเขียวเข้ม นับเป็นพืชในเขตร้อนชื้น เติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมของอากาศร้อนชื้นที่มีฝนตกตลอดปี นักจัดดอกไม้นิยมใช้ใบมอนสเตอล่าประดับการจัดดอกไม้ช่อใหญ่ หรือใช้ตกแต่งสถานที่ในงานพิธีต่าง ๆ การเก็บรักษาใบมอนสเตร่าให้มีอยู่ได้นาน ควรเก็บไม่ให้แสงแดดส่องถึง เพราะจะทำให้ใบเหลืองเหี่ยวมีอายุการใช้งานสั้น