ไม้พุ่มที่ใบมีลักษณะเป็นใบเดี่ยว เรียงสลับระนาบเดียวกัน รูปรีถึงรูปใบหอก ปลายใบแหลม โคนใบรูปลิ่ม แผ่นใบบางกิ่งจะแตกออกยืดยาวและทิ้งตัวห้อยย้อยลง เป็นช่อกระจุกออกที่ซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ดอกและก้านช่อดอกสีแดง กลีบเลี้ยงสีเขียว โคนกลีบเลี้ยงและโคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดหุ้มดอก ปลายแยกเป็น 5 แฉก กลีบดอกสีแดง เป็นพืชที่เหมาะปลูกคลุมดิน หรือจัดตกแต่งในสวนหิน ถ้าจัดสวนแนวตั้งควรปลูกในระดับบนเพื่อให้ได้รับแสงแดดตลอดวันและดินไม่แฉะ เพิ่มความนุ่มนวลให้สวน และเหมาะสำหรับใช้ในการตกแต่งอีกด้วย